Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

Czy biopreparaty będą szansą dla uprawy rzepaku? - XVI edycja Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Podziel się

Podczas jubileuszowej edycji Polagra-Premiery 19-21 stycznia 2024 odbędzie się szereg ciekawych wydarzeń towarzyszących. Już dziś w imieniu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych serdecznie zaprasza na XVI edycję Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych pod hasłem „Czy biopreparaty będą szansą dla uprawy rzepaku?”

Szesnasta edycja Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych poświęcona zostanie tematyce biopreparatów w produkcji rzepaku w Polsce i ma posłużyć jako platforma wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak również stanowić merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, przemysł i biznes, a także producentami rolnymi. Wydarzenie tradycyjnie opierać się będzie na wystąpieniach w formie prezentacji tematycznych, zaś centralnym punktem będzie debata ekspercka w formie dyskusji panelowej z udziałem m.in przedstawiciela MRiRW p. Niny Dobrzyńskiej - Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, p. profesor Danuty Sosnowskiej z Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego. Moderatorem panelu będzie Członek Zarządu KZPRiRB p. Mateusz Stankiewicz.


Forum odbędzie się w dniu 19 stycznia 2024 r. (piątek) w godz. 11:30-14:00 podczas X edycji Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery w Poznaniu, Pawilon WTC, sala konferencyjna 108

PROGRAM

10.30-11.30 Rejestracja gości
11.30-11.45 Uroczyste otwarcie XVI Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

• Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB
• Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO
11.45-12.00 Przyszłość biopreparatów w uprawie rzepaku

• prof. dr hab. Danuta Sosnowska – IOR-PIB
12.00-12.15 Ochrona roślin – stan obecny i perspektywy rozwoju

• Izabela Wawerek – Syngenta
12.15-12.30 Biologizacja dziś i jutro. Kształtowanie przyszłości rolnictwa wg Corteva Biologicals

• Tomasz Kopiec – Corteva
12.30-13.30 Dyskusja panelowa Moderacja – Mateusz Stankiewicz, Członek Zarządu KZPRiRB

• Małgorzata Flaszka – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Prof. dr hab. Danuta Sosnowska – Instytut Ochrony  Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
• Małgorzata Pytel – BIO-GEN
• Adam Stępień – Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
13.30-14.00 Lunch

 

Aby otrzymać bezpłatny bilet VIP umożliwiający wielokrotne wejście na Targi oraz Forum, a także wjazd na teren targów należy wysłać e-mail na adres: biuro@kzprirb.pl, w temacie wiadomości wpisać VIP.