Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

Dobrostan psychiczny rolniczek i rolników – perspektywa producentów rolnych, nauki i biznesu

Podziel się

Kobiety o rolnictwie i nie tylko. Konferencja Agro Women porusza najważniejsze kwestie dotyczące zdrowia i dobrostanu psychicznego osób pracujących w rolnictwie.

W dniu 12 grudnia 2023 r. odbyła się niezwykle inspirującej konferencja organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Znakomici prelegenci wydarzenia poruszyli wiele ważnych kwestii. Głos w dyskusji zabrali:

  • Małgorzata Bojańczyk - Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
  • dr hab. Monika Stanny - Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Karolina Tarnawska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
  • dr Elwira Wilczyńska - Zakład Socjologii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Anna Borys - Dyrektorka działu Impact w McDonald’s Polska, Coach
  • Anna Haase i Łukasz Haase - właściciele gospodarstwa rolnego
  • dr Michał Krysiak - Psychoterapeuta oraz Manager ds. Zrównoważonego Rolnictwa w Bayer Sp. z o. o.
  • Carolien Spaans - Radca ds. Rolnictwa w Ambasadzie Holandii w Warszawie

 

 


Podczas spotkania w ramach inicjatywy "Agrowomen" rozmawialiśmy o zdrowiu i dobrostanie psychiczny rolniczek i rolników, które są jednym z elementów rolnictwa zrównoważonego. Jednym z wniosków konferencji było stwierdzenie, że w rolnictwie nadal zbyt mało mówi się o dobrostanie ludzi.

Jakie są główne czynniki takiego stanu?
➡Nieprzewidywalność zarobków, rynku, pogody i plonów
➡Coraz więcej regulacji
➡Brak wystarczającego czasu wolnego od pracy

 


Wszystko to wpływa na słaby komfort psychiczny osób pracujących w rolnictwie.
Inicjatywa Agrowomen nie poprzestaje jednak tylko na organizowaniu debat ale szuka także skutecznych rozwiązań.