Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy podczas POLAGRA PREMIERY 2020

Podziel się

Produkcja roślinna w warunkach niedoborów opadów to dziś jeden z ważniejszych problemów dotykających polskich rolników. Brak wody w glebie, nasilająca się w związku z tym presja agrofagów, dodatkowo pogłębiona sytuacją wycofywania substancji czynnych to tematy niezwykle istotne dla branży, zwłaszcza w obliczu obserwowanej stosunkowo niskiej opłacalności produkcji rolnej.

Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy poszerza formułę!

W ramowym programie Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy pt. „Nowy Zielony Ład, a problemy producentów zbóż i innych roślin uprawnych”, organizowanym  z inicjatywy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, przewidziane jest omówienie m.in. następujących tematów:

1. Czynniki stresowe zagrożeniem dla opłacalności produkcji roślin zbożowych - Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR-PIB w Radzikowie
2. Nowe zagrożenia dla upraw ze strony agrofagów w sytuacji postępujących zmian klimatycznych i wycofywania substancji czynnych - Prof. dr hab. Marek Mrówczyński IOR-PIB w Poznaniu oraz Prof. dr hab. Marek Korbas IOR-PIB w Poznaniu
3. Podsumowanie sezonu 2018/2019 w kontekście zdarzeń problemowych w produkcji zbóż i innych roślin uprawnych – panel dyskusyjny z udziałem wykładowców i rolników
4. Czy Nowy Zielony Ład proponowany przez UE będzie przeszkodą dla opłacalnej produkcji rolniczej w Polsce – dyskusja moderowana.

W programie przewidziane również wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz dyplomów. Do wzięcia udziału w Forum zapraszamy rolników, przedstawicieli nauki rolniczej, doradców, reprezentantów instytucji i organizacji oraz firm współpracujących z rolnictwem.

FORUM PRODUCENTÓW ZBÓŻ i KUKURYDZY
„Nowy Zielony Ład, a problemy producentów zbóż i innych roślin uprawnych”
17 stycznia 2020 r. w Poznaniu
Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY 2020
Strefa Innowacji Pawilon 5A, początek o godzinie 13.00