Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

INNOWACJA NA TARGACH POLAGRA PREMIERY - MOBILNE CENTRUM ANALIZY MLEKA

Podziel się

Jest to specjalistyczny pojazd laboratoryjny przystosowany do wykonywania zaawansowanych analiz mleka i siary w warunkach terenowych, bezpośrednio u hodowcy. Zostanie zaprezentowane podczas Targów POLAGRA-PREMIERY 2020 przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.

 

Głównym celem utworzenia takiego laboratorium było umożliwienie rolnikom uzyskania szczegółowych informacji o jakości mleka produkowanego przez krowy. W dotychczasowej praktyce właściciel zwierząt musiał sam postarać się o pobranie próbek mleka, ich transport i przekazanie do laboratorium, często wiązało się to z długim czasem oczekiwania na wyniki oraz nierzadko znacznymi kosztami. Samochód MCAM będzie mógł dotrzeć do dowolnego gospodarstwa w Polsce po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na specjalnie opracowanej stronie internetowej lub telefonicznie. Laboratorium jesz dedykowane w szczególności gospodarstwom w których prowadzi się hodowlę bydła mlecznego poza kontrolą użytkowości mlecznej prowadzonej przez związki hodowców a wytwarzające produkt kierowany do sprzedaży bezpośredniej lub lokalnych mleczarni i punktów skupu. Działania takie mają zabezpieczyć jakość produktu i bezpieczeństwo żywności.

Mobilne laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne urządzenia analityczne firmy FOSS (Milkoscan Mars 6) które umożliwiają szybką analizę mleka lub siary pod względem podstawowych składników (białko, tłuszcz, kazeina, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa, punkt zamarzania) oraz badania przesiewowe na zafałszowania w przeciągu minuty bez potrzeby stosowania środków chemicznych, jak również badanie zawartości bakterii i komórek somatycznych (BacSomatic), na potrzeby weryfikacji jakości higienicznej mleka. Urządzenie umożliwia precyzyjny pomiar liczby bakterii i komórek somatycznych w czasie krótszym niż 9,5 minuty oraz sam pomiar liczby komórek somatycznych poniżej 1,5 minuty. Dodatkowo laboratorium dysponuje możliwością przeprowadzania szybkich testów do wykrywania pozostałości antybiotyków w mleku. Testy pozwalają uzyskać szybki wynik analizy mleka surowego, pasteryzowanego, sterylizowanego, mleka w proszku i serwatki.

 

Pojazd wyposażony jest we własne źródło zasilania, pozwalające na ciągła pracę urządzeń, został tak skonstruowany aby pracować w każdych warunkach, praktycznie w każdym miejscu w Polsce.

Planowane jest również wykorzystanie MCAM w celu stworzenia systemu zarządzania siarą bydlęcą jako sposób poprawy efektywności produkcji i jakości siary bydlęcej oraz dodatkowe źródło korzyści dla gospodarstw. W tym celu planuje się budowę banków siary nie tylko bezpośrednio u hodowców, ale także regionalnych przy związkach hodowców.

Laboratorium powstało w ramach programu Bridge Alfa finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt powstał w ramach Konsorcjum które tworzą Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy oraz firma Farm Innovations Sp. z o.o.