Polagra Premiery 🚜 Zapraszamy! 🚜 19-21 stycznia 2024 🚜  

Organizator:

Nowości od HR Smolice na Polagra Premiery

Podziel się

Zapraszamy do poznania nowości w ofercie polskiego hodowcy roślin!

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR gospodaruje na powierzchni ok. 4800 ha, zatrudniając 265 pracowników. Główna działalność firmy to hodowla twórcza i zachowywanie odmian roślin rolniczych oraz reprodukcja i sprzedaż materiału siewnego.

Dzięki znakomitej kadrze hodowców, ogromnej ilości i różnorodności materiału genetycznego oraz nowoczesnym metodom hodowli, jesteśmy znaczącą firmą hodowlaną, a za sprawą nowoczesnych maszyn i urządzeń do uprawy roli, siewu, zbioru oraz czyszczenia i zaprawiania – także znaczącą firmą nasienną.

Firma składa się z zakładu głównego w Smolicach oraz trzech oddziałów zamiejscowych: w Bąkowie, Przebędowie i Ożańsku.

 

Na Targach Polagra Premiery już 14-16 stycznia 2022 firma zaprezentuje między innymi 3 nowe odmiany roślin:

SM Wawel

NR 1 w plonie ziarna - 111% wzorca (126,6 dt/ha), NR 1 w plonie CCM - 111% wzorca (219dt/ha), Bardzo wysoki udział ziarna w masie kolb - 104% wzorca (75,1%). Odporny na wyleganie. Rekomendowany do uprawy w całym kraju, FAO 230/240

STRONA HODOWCY

SM Perseus

Bardzo wysoki i stabilny plon suchej masy - 105% wzorca (206,5 dt/ha). Wysokie bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności. Znakomita adaptacja do zmiennych warunków glebowo-klimatycznych. Bardzo dobry wczesny wigor FAO 250

STRONA HODOWCY

Symetria

Bardzo dobra zdrowotność odmiany. Wysoka odporność na porastanie Bardzo dobra zdrowotność odmiany. Wysokie wyniki plonowania w dwuleciu doświadczeń rejestrowych. Elastyczny termin siewu.

STRONA HODOWCY