Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

Nowości Poznańskiej Hodowli Roślin na Polagra Premiery!

Podziel się

Polecamy nowości od PHR!

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. jest polską Spółką hodowlano-nasienną. Jedną z najważniejszych działalności wpisanych w strategię firmy jest hodowla oraz produkcja kwalifikowanych nasion gatunków roślin rolniczych. PHR zajmuje się hodowlą zbóż, roślin bobowatych oraz traw. Dodatkowo prowadzi hodowlę zachowawczą facelii i gorczycy białej. Siedziba Spółki zlokalizowana jest w Tulcach koło Poznania w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2.

Na Targach Polagra Premiery firma zaprezentuje między innymi nowości:

Pszenica ozima Freja (C/K)

Bardzo wysoko i stabilnie plonuje (102-107% wz.). Odporna na choroby i tolerancyjna na okresowe niedobory wody. Genetyczny potencjał w połączeniu z odpowiednią agrotechniką oferuje wysoki plon oraz parametry odpowiednie dla przemysłu ciastkarskiego.

Groch siewny TYTAN

TYTAN to nowa odmiana grochu ogólnoużytkowego zarejestrowana w 2021 roku. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem nasion (do 110% wzorca), bardzo wysoką zdrowotność na choroby oraz jedną z najwyższych odporności na wyleganie przed zbiorem.

Łubin wąskolistny ZORBA

To najnowsza odmiana słodka łubinu wąskolistnego z Poznańskiej Hodowli Roślin, w wieloletnich testach uzyskała 115-125% wzorca COBORU. Dojrzewa bardzo równomiernie i cechuje się bardzo wysoką odpornością na wyleganie oraz choroby.