Polagra Premiery 🚜 Zapraszamy! 🚜 19-21 stycznia 2024 🚜  

Organizator:

„Polska Wieś XXI” - kongres o przyszłości obszarów wiejskich”

Podziel się

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Marka Sawickiego oraz byłych ministrów rolnictwa ostatnich 30 lat, powstał pomysł organizacji, wraz z Grupą MTP, dorocznego wydarzenia pn. „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa". Pierwsza edycja kongresu odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia w Warszawie, a podjęte dyskusje skupią się na tematyce Europejskiego Zielonego Ładu.

30 lat rozwoju

Okres ostatnich 30 lat był dla polskiego rolnictwa niezwykle intensywny. Przezwyciężanie problemów związanych z transformacją systemową i gospodarką współczesnego świata, zaowocowało dynamicznym rozwojem o charakterze ekonomicznym i technologicznym. Znacząco poprawiły się warunki związane z procesem wytwarzania żywności, a jednocześnie udało się utrzymać to, co najważniejsze – jej pełnowartościowość i jakość. Dziś przed polską oraz światową gospodarką rolną stoi kolejne wyzwanie do pokonania – zmiana klimatu i degradacja środowiska.

W walce o przyszłość Europy

Komisja Europejska przyjęła „Europejski Zielony Ład” – strategię rozwoju, która ma na celu przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. W podobnej intencji został przyjęty pakiet „Fit for 55” oraz „Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030”. To właśnie te długofalowe cele polityczne Unii Europejskie są punktem wyjścia dla organizacji wydarzenia „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”. Celem kongresu jest wypracowanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji unijnych.

Nie tylko produkcja

Innym zadaniem postawionym przez Radę Programową wydarzenia „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa" jest zmiana postrzegania polskich wsi wśród społeczeństwa. Celem nadrzędnym pierwszej edycji Kongresu jest przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne. – mówi dr Marek Sawicki, Poseł na Sejm RP oraz jeden z pomysłodawców kongresu „Polska Wieś XXI”

Rada Programowa Kongresu

O profesjonalizm i fachowość warstwy merytorycznej kongresu „Polska Wieś XXI”, który odbędzie się 27 i 28 kwietnia w Warszawie, dba Rada Programowa, składająca się z byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ostatnich 30 lat. Kongres został również objęty patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Podczas wydarzenia poruszone zostaną tematy m.in.: potencjału energii odnawialnej, praktycznego zastosowania nauki i technologii w gospodarce rolnej, ubezpieczeń rolniczych i łagodzenia zmian klimatycznych poprzez zrównoważone modele rolnictwa.

Samowystarczalna eko-wieś

Część merytoryczną kongresu „Polska Wieś XXI” rozpocznie panel strategiczny pn. „Potencjał energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej oraz innych innowacyjnych rozwiązań”. W dyskusji na temat samowystarczalności energetycznej wsi i samej zielonej energii wezmą udział paneliści specjalizujący się nie tylko we wspomnianej wcześniej tematyce, lecz również i nowoczesnych technologiach oraz samym rolnictwie. Do udziału w panelu zostali zaproszeni: prof. dr hab. Jacek Dach - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Henryk Ignaciuk – właściciel firmy Biogaz Consulting, dr Adam Jarubas - poseł do Parlamentu Europejskiego, Anna Kornecka - Dyrektor Instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska, Paweł Sałek - doradca Prezydenta RP, prof. dr hab. Mariusz Stolarski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr inż. Dariusz Szewczyk - Prezes ISC Industrial Combustion Systems S.A., dr inż. Andrzej Śmietanko - Minister Rolnictwa w latach 1993-1995 oraz Krzysztof Zieniewicz - dyrektor ds. operacji w Green Genius.

Razem w przyszłość

„Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa" odbędzie się w dniach 27-28.05 w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Do rejestracji zapraszamy wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Europejskim Zielonym Ładzie oraz uczestniczyć w tworzeniu przyszłości polskiego rolnictwa.

Więcej informacji o kongresie na stronie internetowej:

https://kongrespolskawies.pl/