Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

SatAgro - nowy moduł!

Podziel się

Moduł Rentowność platformy SatAgro (mapowanie rentowności pól uprawnych) to innowacja, którą będzie można poznać na Polagra Premiery 2022!

Platforma SatAgro umożliwia gospodarstwom rolnym oszczędzanie pieniędzy przy jednoczesnym ograniczaniu ich negatywnego wpływu na środowisko i zwiększeniu odporności na zmiany klimatu. SatAgro jest platformą:

  • światowej klasy - śledzimy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie monitoringu satelitarnego, przetwarzania w chmurze, agronomii i powiązanych sektorach, a następnie przekładamy te postępy na narzędzia dla naszych klientów
  • dostępną - współpracujemy z szerokim zakresem podmiotów, zarządzających gruntami o powierzchni od < 10 ha do 100 000+ ha, i nieustannie przesuwamy granice definiujące, które mogą korzystać z kosmicznych danych o uprawach
  • przystępną cenowo - jeśli celem jest osiągnięcie powszechnej zmiany, podejmowanie świadomych decyzji w prowadzeniu uprawy nie powinno być luksusem
  • zintegrowaną - rozumiemy, co należy zrobić, aby przyspieszyć wprowadzenie cyfrowego rolnictwa: pełna integracja rozwiązań dla agronomów
  • skalowalną - platformę SatAgro i związany z nią monitoring działają symultanicznie w wielu skalach i można je wdrożyć w dowolnym miejscu w ciągu kilku dni 

W czasie Targów Polagra Premiery firma zaprezentuje nowość:

Moduł Rentowność platformy SatAgro

Innowacyjny moduł platformy SatAgro umożliwia mapowanie rentowności pól uprawnych oraz szczegółową analizę jej składowych – kosztów i przychodów, z uwzględnieniem ich zróżnicowania przestrzennego w różnych okresach.

ZOBACZ WIĘCEJ