Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

Zagraniczni goście na Targach Polagra Premiery

Podziel się

W dniach 17-19 stycznia 2020 w Poznaniu będziemy promować polskich producentów oraz usługi. Ułatwimy im również nawiązanie międzynarodowych i krajowych kontaktów biznesowych.

Polagra-Premiery będzie rekordowa pod względem liczby zagranicznych gości. W ramach programu Hosted Buyers w stolicy Wielkopolski pojawi się prawie 100 dystrybutorów oraz importerów maszyn i urządzeń rolniczych. Celem programu jest rozwój wymiaru handlowego pomiędzy polskimi producentami i kontrahentami z zagranicy, poprzez aranżowanie indywidualnych spotkań kluczowych kupców zagranicznych z wybranymi przez nich wystawcami.

Wśród naszych gości będą Rumuni, Bułgarzy, Węgrzy, Słowacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze i Estończycy. Targi odwiedzi ściśle wyselekcjonowana grupa kupców i kadra zarządzająca, w szczególności dealerzy maszyn rolniczych i importerzy. Tak liczna międzynarodowa obsada Polagra-Premiery 2020 zwiększa wystawcom efektywność wystąpienia na Targach i skraca czas dotarcia do zagranicznych kontrahentów.