Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

eDWIN – aplikacja, która pomoże rolnikom

Podziel się

Ostrzeżenia przed szkodnikami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu czy zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska – to przykładowe korzyści, jakie przyniesie wdrożenie ogólnopolskiej aplikacji eDWIN.

Celem projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (tak brzmi pełna nazwa projektu eDWIN) jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności. W praktyce będzie to oprogramowanie poświęcone ochronie roślin.

W czerwcu 2022 roku na rynku pojawią się cztery elektroniczne usługi, które będzie można realizować dzięki nowej platformie i aplikacji eDWIN. Wspomniane usługi to „Wirtualne gospodarstwo”, „Śledzenie pochodzenia produktów”, „Raportowanie zagrożeń” oraz „Udostępnianie danych meteorologicznych”.

Dla rolników najważniejsza będzie pierwsza z nich, czyli „Wirtualne gospodarstwo”. W ramach tej usługi rolnicy poprzez aplikację będą otrzymywali powiadomienia o zagrożeniach na polu, możliwości występowania szkodników, załamaniach pogody lub porady czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin. Ponadto aplikacja umożliwi szybki i łatwy kontakt z doradcą rolniczym. Oprócz tego rolnicy będą także na bieżąco otrzymywali aktualne dane meteorologiczne. W tym celu w całej Polsce zbudowana została sieć stacji meteorologicznych (łącznie jest ich prawie 600).

 

Drugą e-usługą, dostępną w ramach aplikacji eDWIN, będzie „Śledzenie pochodzenia produktów”. Jest ona skierowana do producentów rolnych, ale także konsumentów, czyli w praktyce każdego z nas. Dzięki tej usłudze producenci będą mogli wprowadzić do rejestru dane o pochodzeniu danego produktu, w tym warunkach i historii jego uprawy. Z kolei konsumenci będą mogli zapoznać się z tymi informacjami.\

 

 

Trzecia usługa to „Raportowanie zagrożeń”, która będzie przeznaczona dla samorządów, instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór lub realizację ochrony roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki tej usłudze możliwe będzie generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.

 

 

Ostatnią dostępną usługą w ramach aplikacji eDWIN będzie „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Użytkownicy tej usługi otrzymają dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych. To z kolei pozwoli na prowadzenie analiz umożliwiających identyfikację cyklicznie powtarzających się zdarzeń, wysyłanie ostrzeżeń pogodowych czy określanie klęsk żywiołowych.

 

 

Prace nad aplikacją eDWIN zaczęły się w czerwcu 2019 roku, kiedy to przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podpisali umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. eDWIN jest pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu wynosi aż 20 902 508,02 zł, z czego ze środków europejskich pochodzi 17 689 792,53 zł, zaś resztę stanowią środki z budżetu państwa.

W pracach nad aplikacją uczestniczy aż 19 partnerów. Są to wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ponadto, eDWIN został objęty patronatem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pomysłodawcą oraz liderem projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

We wrześniu 2021 roku za realizację projektu eDWIN Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na Targach Polagra Premiery 2022.