Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

Grand Prix i Eco Prize Grupy MTP - innowacyjność i ekologia w rolnictwie

Podziel się

W tym roku pojawiły się dwie nowe kategorie nagród – Grand Prix Grupy MTP, przyznawane produktowi najbardziej innowacyjnemu spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu oraz Eco Prize dla najbardziej ekologicznego rozwiązania.

Rolnictwo w ostatnich dekadach przeszło głęboką transformację. Współczesna uprawa, czy hodowla nie mają nic wspólnego z metodami jakie stosowane były 30 lat temu. Na Międzynarodowych Targach Rolniczych Polagra Premiery można zobaczyć postęp jaki dokonał się w zakresie maszyn i urządzeń, bez których nie sposób wyobrazić sobie współczesnego gospodarstwa. Tradycją poznańskich targów jest przyznawanie Złotego Medalu Grupy MTP innowacyjnym produktom, wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy technologie. Wśród laureatów Złotego Medalu znalazły się nowoczesne ciągniki, kombajny, maszyny do zbierania kamieni i ładowarki. W tym roku pojawiły się dwie nowe kategorie nagród – Grand Prix Grupy MTP, przyznawane produktowi najbardziej innowacyjnemu spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu oraz Eco Prize dla najbardziej ekologicznego rozwiązania. Sąd konkursowy przyznaje Grand Prix produktom, które wcześniej otrzymały Złoty Medal. Mamy więc do czynienia z podwójną ekspercką selekcją wszystkich produktów i usług.

Za najbardziej innowacyjny produkt sąd konkursowy uznał maszynę do zbierania kamieni Husarya SCS-100, której twórcy otrzymali nagrodę Grand Prix Grupy MTP.

Husarya przeznaczona jest do mechanicznego zbierania kamieni z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm głębokości. Dzięki systemowi podwójnych rotorów, robi to z dużą dokładnością i może zbierać kamienie różnej wielkości. Wyposażona jest też w aktywny, bębnowy system separacji kamieni od zanieczyszczeń oraz zbiornik kamieni. Jej producentem jest firma USARYA POLSKA.

Uzasadnienie decyzji Sądu Konkursowego w sprawie Grand Prix Grupy MTP na Polagra Premiery – prof. Grzegorz Skrzypczak, Przewodniczący Sądu Konkursowego:

Od lat widocznym trendem są rozwiązania informatyczne i aplikacje, które pomagają w uprawie, hodowli i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Silniki maszyn rolniczych coraz częściej korzystają z nowoczesnych systemów dostosowujących parametry pracy do aktualnego obciążenia maszyny, co skutkuje obniżeniem zużycia paliwa, w efekcie niższą emisją zanieczyszczeń. Wysoka zdrowotność jęczmienia zaprezentowana przez hodowców z Małopolski gwarantuje zmniejszenie kosztów ponoszonych na chemiczną ochronę, co w efekcie prowadzi do niższej częstotliwości oprysków. Podobny kierunek przyświecał projektantom nagrodzonej nawigacji ułatwiającej przeprowadzanie oprysków w sadach, czy winnicach. Precyzyjniej wykonany oprysk zmniejsza zapotrzebowanie na kosztowne nawożenie, które nie jest obojętne dla ekosystemu upraw.

Nagrodę Eko Prize Grupy MTP na targach Polagra Premiery za najbardziej ekologiczne rozwiązanie, odebrał producent urządzenia Matrix 430VF – firma TEEJET POLAND sp. z o.o.

Po ogłoszeniu decyzji sądu konkursowego, która następuje jeszcze przed targami, rozpoczyna się głosowanie internetowe branży i konsumentów, w wyniku którego wyłaniany jest produkt nagrodzony Złotym Medalem Wybór Konsumentów. Głosując w kategorii „Rośliny” konsumenci nagrodzili kukurydzę Kurant, produkowaną przez Hodowlę Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR. Roślina ta, dzięki unikalnej kompozycji genetycznej, daje bardzo wysokie plony suchej masy i dobrze znosi zimno oraz niedobory wody. Można ją uprawiać na wszystkich glebach.

Producenci roślin w pracach rozwojowych kładą nacisk na selekcjonowanie gatunków o podwyższonej odporności na choroby, biorą również pod uwagę zmieniające się warunki glebowo – klimatyczne. Nagrodzone na Polagrze odmiany zbóż charakteryzują się wczesnym terminem dojrzewania, co pozwala roślinie na uzyskanie wysokich plonów mimo częstych okresów susz występujących w ostatnim czasie.

Laureatem drugiego z głosowań konsumenckich na Polagrze Premiery został zdobywca Grand Prix – maszyna Husarya, która tym samym okazała się trzykrotnym zwycięzcą uzyskując nagrody: Złoty Medal, Złoty Medal Wybór Konsumentów oraz Grand Prix Grupy MTP.

Łącznie na targach Polagra Premiery Złotymi Medalami Grupy MTP wyróżniono 37 produktów w dwóch kategoriach – Maszyny, urządzenia, aplikacje i produkty dla rolnictwa oraz Rośliny uprawne.