Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra-Premiery to niezwykle ważne wydarzenie dla branży rolniczej nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundamentem targów jest szeroki zakres tematyczny skierowany do fachowej publiczności oraz wysoki poziom merytoryczny wszystkich wydarzeń towarzyszących współtworzonych z przedstawicielami gospodarki oraz związkami branżowymi.

 

1. Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze

    1.1. Transport rolniczy

    1.2. Maszyny, urządzenia i narzędzia do uprawy gleby

    1.3. Maszyny i urządzenia do nawożenia i zraszania gleby

    1.4. Maszyny, urządzenia i narzędzia do ochrony i pielęgnacji roślin

    1.5. Maszyny i urządzenia do siewu i sadzenia

    1.6. Maszyny i urządzenia do zbioru płodów rolnych

    1.7. Maszyny i urządzenia zielonkowe

    1.8. Maszyny i urządzenia do obróbki płodów rolnych po zbiorze

    1.9. Narzędzia rolnicze ręczne

    1.10. Części zamienne i podzespoły do maszyn rolniczych

    1.11. Sznurek, folia i siatka do maszyn rolniczych (prasy i snopowiązałki)

    1.12. Urządzenia i akcesoria do naprawy i konserwacji sprzętu rolniczego

    1.13. Urządzenia transportu ciągłego (przenośniki)

    1.14 Środki eksploatacyjne

2. Urządzenia do wyposażenia serwisów maszyn rolniczych

3. Nasiona roślin rolniczych

4. Nasiona roślin ogrodniczych

5. Chemia w rolnictwie

    5.1. Nawozy organiczne

    5.2. Nawozy mineralne

    5.3. Środki ochrony roślin

6. Budownictwo wiejskie

7. Wyposażenie stanowisk dla zwierząt

8. Urządzenia do dojenia i wstępnej obróbki mleka

9. Urządzenia do usuwania i wstępnej obróbki odchodów

10. Pasze, dodatki paszowe

11. Maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz

12. Zwierzęcy materiał hodowlany

13. Urządzenia i sprzęt zootechniczny

14. Sprzęt i preparaty weterynaryjne

15. Maszyny urządzenia do produkcji biopaliw

16. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne

17. Bezpieczeństwo i higiena pracy

18. Informacja, usługi

19. Prasa branżowa

20. Związki i Stowarzyszenia Branżowe

21. Kiermasz