Polagra Premiery 🚜 Dziękujemy! 🚜 Do zobaczenia!🚜  

Organizator:

Transformacja produkcji rolnej i wykorzystanie OZE

Podziel się

Jak przeprowadzić cały proces inwestycji w biogazownie - od koncepcji, po realizację i finansowanie.

Gospodarstwo rolne niezależne energetycznie. W co inwestować? Prawne i podatkowe pułapki OZE.

To piąty temat w ramach Polskiego Kongresu Rolniczego.

Przypominamy poprzednie:

„Megatrendy w rolnictwie: wyzwania środowiskowe, rolnictwo węglowe, polityka rolna, big data w rolnictwie. Musthave dla młodych z branży agro”.

"Smartfarming, czyli jak przemysł i współczesna technika reagują na światowe wyzwania i trendy. Panel użytkowników i praktyków. Pierwsze Polskie Forum Pojazdów Autonomicznych."

"Zmiany klimatyczne, ekonomiczne i polityczne. Wspólna Polityka Rolna UE. Jakie to rodzi skutki dla rolnictwa Polski?"

"Jakiej żywności szuka konsument na świecie? Co ma siać, co ma hodować polski rolnik – aby polska wieś nie była oszukana?"

Porozmawiamy o transformacji produkcji rolnej i wykorzystaniu OZE na polskiej wsi. Czy inwestycje w biogazownie się opłacają oraz jak przeprowadzić cały proces inwestycji - od koncepcji, po realizację. Zapytamy zaproszonych gości o dostępne technologie, aspekty funkcjonowania biogazowni, a przede wszystkim poprosimy o przedstawienie szczegółów finansowania.

 

Grzegorz Brodziak

Prezes Zarządu Goodvalley Agro S.A. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia skandynawska) oraz Organizacji i Zarządzania (Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Politechnika Koszalińska). Absolwent Akademii Psychologii Biznesu prowadzonej przez Politechnikę Warszawską, a także podyplomowych studiów na Wydziale Rolnictwa i Ekologii SGGW. Ekspert w dziedzinach zarządzania strategicznego, polityki oraz prawa w obszarze rolnictwa, a także kwestii związanych z energią odnawialną i zmianami klimatu. Wiceprezes Krajowego Związku Pracodawców­‑Producentów Trzody Chlewnej Polpig, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej, prezes Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie. Współpracuje z UN Global Compact Network. Inicjator i współorganizator pierwszej konferencji klimatycznej w Człuchowie w 2022 r.

 

Katarzyna Leśkiewicz

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących gospodarowania mieniem publicznym, w szczególności nieruchomościami leśnymi i rolnymi Skarbu Państwa. Doradza podmiotom z sektorów publicznego i prywatnego w obszarach prawa rolnego i żywnościowego oraz ochrony środowiska.

W ostatnich latach koncentruje się na doradztwie w funkcjonowaniu podmiotów zarządzających majątkiem państwowym lub samorządowym. Wspiera i reprezentuje klientów w toku procesów inwestycyjnych. Zajmuje się również zagadnieniami zamówień publicznych, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego, a także  zabezpieczeniami wierzytelności w ramach finansowania wszelkich inwestycji.

Wykłada prawo rolne, żywnościowe, administrację rolnictwa w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania naukowe z obszaru zainteresowań zawodowych. Była stypendystką Instytutu Międzynarodowego Prawa Rolnego we Florencji oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie we Włoszech. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz branżowych i Członkiem Stowarzyszenia Prawników Agrarystów w Warszawie.

 

Roman Włodarz

Rolnik, samorządowiec, od 2007 r. prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Jest w-ce wójtem gminy Gierałtowice. Był dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych/Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Jest uznanym ekspertem w środowisku rolniczym, współpracującym z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Był m.in. członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy KRUS w Kancelarii Premiera RP, członkiem Zespołu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Strategii Śląskie 2030. Rzeczoznawca MENIS z rekomendacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Programów Nauczania, Pomocy Naukowych i Podręczników w zawodach rolniczych.

Autor ok. 500 artykułów o tematyce rolniczej, ekonomiczno-prawnej i prawa pracy oraz miesięcznych analiz ekonomiczno-rynkowych w rolnictwie, biopaliw płynnych, energii odnawialnej, prawa podatkowego w rolnictwie, prawa łowieckiego.

 

Dyskusje moderować będzie Jolanta Kamińska z redakcji Magazynu Biomasa

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Redaktorka specjalizująca się w tematyce OZE, w szczególności z zakresu biomasy, biogazu i biometanu; w latach 2016-2019 redaktorka naczelna „Magazynu Biomasa”, obecnie współtworzy magazyny branżowe oraz organizuje konferencje z zakresu biomasy, biogazu i pelletu w wydawnictwie Biomass Media Group. Czynnie zaangażowana w rozwój energetyki biogazowej w Polsce. Autorka portalu magazynbiomasa.pl

 

Sobota 20.01.2024 r.

Godz. 10:00-11:30

Pawilon 6A, scena główna 

Odbierz bezpłatny bilet Sprawdź program wydarzeń